Archive for the ‘Normativa’ Category

Llei de l’Emprenedor (CAIB)

| marzo 24th, 2012 | No Comments »

  Llei de l’Emprenedor – Llei de l’Emprenedor. Decret Llei Emprenedors BOIB  format PDF Decret Llei de suport als emprenedors i a la micro, petita i mitjana empresa de les Illes Balears El Govern de les Illes Balears ha aprovat aquest Decret llei amb l’objectiu de promoure l’activitat generadora de riquesa i ocupació mitjançant els emprenedors i les micro, petites i mitjanes empreses de la comunitat autònoma balear.   Actualment, l’economia balear se sustenta sobre els autònoms, els empresaris i les petites i mitjanes empreses (pimes). A més, dins les pimes del teixit productiu balear, les microempreses representen el 95,6 %. Es tracta d’un decret llei que ha estat elaborat i consensuat de manera àmplia i majoritària amb tots els agents implicats en la matèria. Un decret que, després de nombroses consultes i reunions, ha recollit les peticions i les aportacions d’empresaris, emprenedors i agents socials, amb l’únic objectiu d’aconseguir un

Read More

Llei 2/2001, d’atribució de competències en matèria d’ordenació del territori

| marzo 23rd, 2012 | No Comments »

Enllaç a la lley en format PDF Llei 2-2001, d’atribució de competències en matèria d’ordenació del territori

Read More

Cèdules d’habitabilitat

| marzo 20th, 2012 | No Comments »

Enllaç al decret en format PDF Decret 145-1997, que regula les cèdules d’habitabilitat

Read More