Posts Tagged ‘GOB’

La Norma Transitòria legitimarà actuacions urbanístiques no previstes | GOB Menorca

| junio 26th, 2012 | No Comments »

La Norma Transitòria legitimarà actuacions urbanístiques no previstes | GOB Menorca. La Norma Territorial Transitòria, que modificarà de manera exprés el Pla Territorial de Menorca, permetrà “legitimar l’execució d’actuacions de transformació urbanística”. El GOB interpreta aquesta Norma com una maniobra per evitar la transparència i la participació ciutadana. El passat dia 23 va sortir publicada al Butlletí Oficial de Balears la Llei 7/2012, anomenada de mesures urgents per a l’ordenació urbanística sostenible. Quan s’analitzen els continguts de dita llei, es comprèn fins a quin punt es pot pervertir el concepte de sostenibilitat. A la Disposició Addicional novena, es diu que “De forma excepcional, es faculta el Consell Insular de Menorca perquè pugui aprovar una norma territorial transitòria que desplaci la regulació del pla territorial insular i vinculi el planejament urbanístic de l’illa.” Com el seu nom diu, la Norma seria transitòria, i prèvia a la modificació completa del Pla Territorial

Read More