Posts Tagged ‘Consell Insular’

Menorca.info – PIME pide que las viviendas puedan alquilarse a turistas

| junio 13th, 2012 | No Comments »

PIME ha solicitado al Consell la incorporación en la Ley de Turismo de Balears de la posibilidad de que todas las viviendas de la Isla que dispongan de cédula de habitabilidad puedan alquilarse como turísticas. La organización ha remitido al presidente de la administración insular, Santiago Tadeo, una carta a través de la que apuntan la necesidad de diversificar la oferta de alojamientos con la finalidad de reducir la comercialización turística del “todo incluido” que, según aseguran, tiene consecuencias negativas sobre las empresas de servicios turístico como bares, restaurantes, comercios o alquiler de vehículos, entre otras. El Comité Ejecutivo de la Federación acordó por unanimidad plantear al Consell esta cuestión ya que, tal y como remarcan en la misiva enviada al jefe del ejecutivo insular, “el turista que se aloja en una vivienda es el que más utiliza los servicios de las empresas locales de servicios turísticos”. En este sentido,

Read More

Llei 2/2001, d’atribució de competències en matèria d’ordenació del territori

| marzo 23rd, 2012 | No Comments »

Enllaç a la lley en format PDF Llei 2-2001, d’atribució de competències en matèria d’ordenació del territori

Read More

L’aprovació definitiva del nou PGOU de Maó pel Consell Insular desbloquejarà més de set milions d’inversió (CIME)

| marzo 17th, 2012 | No Comments »

L’aprovació definitiva aquest dilluns en el ple insular del Consell de Menorca del nou PGOU de Maó suposarà desbloquejar projectes pendents per valor de més de set milions d’euros en concepte d’inversió que ajudarà a estimular l’economia. Així ho han explicat avui el president de l’Administració insular, Santiago Tadeo, i la batlessa d’aqueta població, Águeda Reynés. El president Tadeo ha posat aquest cas com a exemple de col·laboració entre el Consell Insular i la resta d’ajuntaments per prendre les mesures necessàries per reactivar l’economia. “Com ja hem dit moltes vegades existeix una altra forma de gestionar, basada en l’austeritat, la seguretat jurídica i l’agilitat administrativa amb l’objectiu d’afavorir l’empresaritat que és qui genera llocs de feina com a millor política social”. Santiago Tadeo també ha valorat la bona feina feta pels tècnics per poder dur a ple aquest dilluns l’aprovació definitva d’aquest document, malgrat els obstacles que ha presentat. Per

Read More

Proposta d’acord del Ple del Consell Insular d’actuacions urgents per millorar l’eficàcia del PTI en relació als seus objectius (CIME)

| marzo 17th, 2012 | No Comments »

Data : 12/03/2012 EXPOSICIÓ DE MOTIUS La directa incidencia sobre les Normes del Pla Territorial Insular (PTI) de Menorca de normatives aprovades els darrers anys per donar compliment a I’ adaptació de regulacions estatals, autonòmiques i locals a les Directives de la UE, d’ aquelles altres lleis i normes promulgades per tal de combatre i reduir els impactes tan negatius de la situació de crisi econòmica i financera per als ciutadans i les famílies, per al teixit productiu i la cohesió social, així com la pròpia previsió de les Normes del Pla Territorial de Menorca de que haurà de ser objecte de revisió quan es reveli en els indicadors socials i econòmics una evolució de la realitat socioeconòmica i territorial que així ho faci procedent, obliguen a una més que necessària i urgent revisió del Pla Territorial Insular. Tot i que s’ està en la preparació de les actuacions que

Read More