Archive for the ‘Urbanismo’ Category

La Norma Transitòria legitimarà actuacions urbanístiques no previstes | GOB Menorca

| junio 26th, 2012 | No Comments »

La Norma Transitòria legitimarà actuacions urbanístiques no previstes | GOB Menorca. La Norma Territorial Transitòria, que modificarà de manera exprés el Pla Territorial de Menorca, permetrà “legitimar l’execució d’actuacions de transformació urbanística”. El GOB interpreta aquesta Norma com una maniobra per evitar la transparència i la participació ciutadana. El passat dia 23 va sortir publicada al Butlletí Oficial de Balears la Llei 7/2012, anomenada de mesures urgents per a l’ordenació urbanística sostenible. Quan s’analitzen els continguts de dita llei, es comprèn fins a quin punt es pot pervertir el concepte de sostenibilitat. A la Disposició Addicional novena, es diu que “De forma excepcional, es faculta el Consell Insular de Menorca perquè pugui aprovar una norma territorial transitòria que desplaci la regulació del pla territorial insular i vinculi el planejament urbanístic de l’illa.” Com el seu nom diu, la Norma seria transitòria, i prèvia a la modificació completa del Pla Territorial

Read More

L’aprovació definitiva del nou PGOU de Maó pel Consell Insular desbloquejarà més de set milions d’inversió (CIME)

| marzo 17th, 2012 | No Comments »

L’aprovació definitiva aquest dilluns en el ple insular del Consell de Menorca del nou PGOU de Maó suposarà desbloquejar projectes pendents per valor de més de set milions d’euros en concepte d’inversió que ajudarà a estimular l’economia. Així ho han explicat avui el president de l’Administració insular, Santiago Tadeo, i la batlessa d’aqueta població, Águeda Reynés. El president Tadeo ha posat aquest cas com a exemple de col·laboració entre el Consell Insular i la resta d’ajuntaments per prendre les mesures necessàries per reactivar l’economia. “Com ja hem dit moltes vegades existeix una altra forma de gestionar, basada en l’austeritat, la seguretat jurídica i l’agilitat administrativa amb l’objectiu d’afavorir l’empresaritat que és qui genera llocs de feina com a millor política social”. Santiago Tadeo també ha valorat la bona feina feta pels tècnics per poder dur a ple aquest dilluns l’aprovació definitva d’aquest document, malgrat els obstacles que ha presentat. Per

Read More